LUOTA AMMATTILAISEEN

Itä-Uusimaa on täynnä loistavia ammattilaisia. Se ei aina näyttäydy meille asiakkaille niin, mutta he ovat oikeasti halukkaita hoitamaan työnsä hyvin. He ovat ihmisiä isolla I:llä. Kysymys kuuluu: miten voimme auttaa heitä työssään niin, että me kuntalaiset saamme hyvää palvelua?

Ammattilaisetkin tarvitsevat tukea. Työtovereilta, työnantajalta ja kas kummaa, asiakkailta. Mikä antaakaan meille ammattilaisille enemmän jaksamista kuin lämmin kiitos asiakkaalta. Lämmin kiitos työnantajalta taas ei auta jaksamisessa, ainakaan jos työsuhteen muut asiat eivät ole kunnossa. Palkkaus, työajat ja työmäärä pitää saada kohdalleen kunkin tehtävän mukaan. Nämäkään eivät pysy kunnossa, jos niiden eteen ei tehdä työtä; yhdessä.


VERKOSTOSSA ON VOIMAA 

Itä-uudenmaan yhdistyessä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimien osalta, on ensimmäisiä ja tärkeimpiä tehtäviä luoda yhteistä työ- ja palveluyhteisöä; dynaamista ja asiakaslähtöistä osaajakenttää. Eri alojen osaajat on saatava pelaamaan samaa peliä, samoilla säännöillä. Tämä vaatii kaikilta sitoutumista yhteiseen verkostoon. Tämä vaatii verkostokoulutusta, yhteisiä työtapoja ja yhteisiä tapoja viestiä. Eri alat on saatava pelaamaan samassa joukkueessa. Kaikkien tulee nähdä ja kokea olevansa tärkeitä, koska he ovat!

Asiakkaalle, meille kuntalaisille, tämä näkyy parempana palveluna. Oma lääkäri-järjestelmä kuullostaa hyvältä, eikö? Kokemukseni mukaan me tarvitsemme kuitenkin tiimejä. Ryhmää ammattilaisia, jotka huolehtivat meistä kulloisenkin tarpeen mukaan. Tavan työtätekevän hyväkuntoisen ihmisen näkökulmasta tämä ei ehkä kuullosta miltään. Mutta otapa ihminen, joka tarvitsee jatkuvaa tukea monella elämän saralla. Sinäkin saatat olla sellainen ja niin minäkin, nyt tai joskus. Parhaimmillaan sama tiimi auttaa tarvitsijaa läpi vaikean ajan ja on valmiina, jos myöhemmin tarvitsee taas tukea.