Hyvinvointikeskus; vanha parsittu vai uusi?

20.01.2022

Ympäri maata on rakennettu ja tehty rakentamispäätöksiä uusista sairaala-sotekeskuksista. Kaikki palvelut ovat näissä keskuksissa yhden katon alla. HUS-alueella olemme tietysti eri asemassa, koska erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ovat periaatteessa erillisiä. Hyvinvointialue ei siis yksin pysty päättämään sairaalan toiminnoista tai rakentamisesta. 

Itä-uudellamaalla ja Porvoon sisälläkin sote-palvelut ovat hajautettu fyysisesti ympäri kaupunkia. Itä-Uudenmaan palvelut tietysti pitääkin olla hajautettuja kuntien ja asutuskeskuksien sijaintien vuoksi. Tulevan hyvinvointialueen erikoissairaanhoito- ja  sotepalvelujen on kuitenkin oltava sijainnillisesti hyvin saavutettavissa kaikista kunnista. Ja vastavuoroisesti esimerkiksi kotisairaalan palvelujen tulee saavuttaa kaikki Itä-uudenmaan asukkaat mahdollisimman hyvin.

Tällä hetkellä meillä on 60-luvulla käyttöönotettu sairaala, jota on laajennettu ja korjattu vuosien varrella tiheään. Tänä päivänäkin sitä korjataan ja veikkaan, että korjaukset jatkuvat hamaan tulevaisuuteen. Vaikka saneeraukset ovat pääosin ulkopuolisen silmin onnistuneita, ei vanhaa rakennusta saa kaikilta osin sopimaan nykyaikaiseen toimintaan. Sairaala on rakennettu vanhalle vetiselle merenpohjalle 60-luvun menetelmin. Porvoon terveyskeskuksen päärakennus rakennettu hiekkaharjulle ja sen vanhemmilla osilla on ikää yli 100-vuotta. Kunnioitettava ikä hienolle rakennukselle. Se on alun perin rakennettu 1900-luvun alussa tuberkuloosisairaalaksi. Rakennusta on tietysti peruskorjattu ja laajennettu useita kertoja olemassa olonsa aikana. Ei tarvitse olla sairaalarakentamisen ammattilainen nähdäkseen, ettei rakennus parhaalla tavalla sovellu sotekeskukseksi. Tietynlainen sokkeloisuus ja ahtaus on hallitsevaa. En toki ole työskennellyt siellä ja henkilökunnan näkökulmasta asia voi olla toisin. Uskon kuitenkin henkilökunnan haluavan paremmin toimintaan sopivat tilat. Sijainti on Porvoolaisittain kohtuullisen hyvä, mutta Itä-Uusimaalaisittain ei paras mahdollinen. 

Uuden hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa, on asia ja työmäärä valtava. Haluaisin listalle myös selvityksen uuden sairaala-sotekeskuksen rakentamisesta. Palvelujen näkökulmasta asia on varmasti selkeä. Yhdessä paikassa keskitetysti tuotetut palvelut ovat laadukkaampia ja kustannuksiltaan edullisempia. Yhden luukun periaate pystyttäisiin toteuttamaan; erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyö paranisi. Itä-Uudenmaan näkökulmasta sijainti paranisi. Porvoon Kuninkaanportin alue olisi hyvä vaihtoehto julkisen liikenteen ja lähipalvelujen näkökulmasta.

Uusi rakennus olisi tietysti valtava ja hinnakas. Salossa aletaan rakentamaan vastaavaa 58,5M€ kustannusarviolla. Toisaalta rakentaminen olisi kovanluokan piristysruiske Itä-Uudenmaan talousalueelle ja Porvoo saisi käyttöönsä arvokasta tonttimaata sairaala-alueelta. Asuinrakentaminen toisi lisää kuntalaisia eli veronmaksajia. Käytännössä HUS-kiinteistöt voisi toimia rakennuttajana ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue vuokraisi tilat käyttöönsä pitkällä vuokrasopimuksella. Vastaavasti on toimittu Salossa. Rahan työntäminen toimimattomien rakennuksien korjaamiseen ja vuokraamiseen tuskin on kannattavampaa.