Hyvinvointialueen perusta

12.01.2022

Hyvinvointialueen alkutaipaleella tärkeintä on sen arvoperustan luominen. Arvojen, joihin kaikki ammattilaiset ja poliitikot sitoutuvat ja jotka ohjaavat toimintaa kaikilla tasoilla. Näitä arvoja on nyt ripoteltu pitkin valaisinpylväitä ja keskustelupalstoja vaalilupauksina. Tiedän ammattilaisten arvojen olevan kohdallaan. Joskus toki arvopohja keikkuu jaksamisen rajoilla työskennellessä. Perusta on kuitenkin kunnossa.

Itse valitsen arvoista kehityskohteeksi yhteistyön. En tarkoita tällä konkreettisia toimintaa, vaan arvoa toimintaa ohjaavana ylätasona. Isossa konsernissa yhteistyö perustuu kaikkien sisäistämästä ajatuksesta, -me olemme yhtä. Paikasta tai asemasta riippumatta kaikki ovat tärkeitä ja kaikkien työ on tärkeää. Puhutaan matriisiorganisaatiosta: kuka tahansa voi tehdä työtä kenen kanssa tahansa. Yhteinen arvo on yhteistyössä tuoda asiakkaalle paras mahdollinen palvelu. 

Arvomaailman luominen ei tapahdu itsestään. Meillä on tekijöitä eri kunnista, eri aloilta ja eri palveluntarjoajilta. Yritysmaailmassa näihin asioihin kiinnitetään paljon huomiota ja "hyvinvointikonsernissakin" on syytä tehdä näin. Tavoitteena on siirtyä - minä hoidan ja minun yksikköni hoitaa - ajattelusta miettimään yhteistyössä hoitamista; yhteistyössä ammattilaisten, vapaaehtoisten ja omaisten kanssa. Kun ihmisen avun tarve on monimuotoinen, tulee häntä tukevan tiiminkin olla monimuotoinen. Tiimin kokoaminen ja yhteistyö on tavoitteellisesti automaattista. Mutta aloitetaan ensin niistä arvoista ja siirrytään sitten koulutuksesta käytäntöön päästäksemme eroon palvelujen sirpaleisuudesta.