Hyvinvointia kaikille?

22.01.2022

Taas on paljon lupailtu ja kaikkea pidetty tärkeänä. Rahaakin on luvattu säästää. Hyvinvointialueiden toiminta ja tulevaisuus on kuitenkin väestön määrän ja laadun muutoksien ohjaamaa. Noin sitä joutuu analyysien valossa katsomaan, halusi tai ei. Moni toivoo sote-kustannuksien laskevan uudistuksen yhteydessä. Realistisemmat puhuvat hallitusta kustannusten noususta. Huoltosuhde eli karkeasti sanottuna veronmaksajien suhde ei veronmaksajiin on kansalaisten mukana muuttuva luku. Kysymys on arvovalinnoista; - ketä hoidetaan, miten ja kuinka paljon. Tiedämme vanhusväestön olevan kasvava osa yhteiskuntaamme. Olen itse valmis sijoittamaan heidän elämänlaatuunsa, vaikka se minunkin verotuksessa hieman tuntuisi. Ketkä tämän maan rakensivatkaan? Sijoitus tähän on historiallisesti katsottuna lyhytaikainen, koska ei meistä kukaan täällä ikuisesti ole. Vuosien kuluessa huoltosuhde muuttuu ja sotekulut laskevat suhteessa kansantuotteeseen. Sote-uudistus ja hyvinvointialueet ovat yksi ratkaisu laatuun ja kustannuksiin. Keskiössä on saada eri toimijat verkostoitumaan ja toimimaan yhdessä yhteisen suunnitelman mukaan. Tämä pätee sekä yleistasolla, että yksittäisen asiakkaan kohdalla. Itä-Uudellamaalla yli 65-vuotiaiden osuus tulee kasvamaan enemmän verrattuna moneen muuhun hyvinvointialueeseen. Toisaalta myös menestymme taloudellisesti paremmin kuin moni muu. Meillä on varaa hoitaa ihmisemme. Kyse on arvovalinnoista.